Voorlichting


We hebben net een ‘pandemie’ achter de rug met de hele ‘covid-19 situatie’, dit heeft ons allemaal op de een of andere manier geraakt.

 Helaas constateren wij dat we al langere tijd met een andere soort ‘pandemie’ te maken hebben die minimaal net zoveel impact heeft op onze levens, maar een stuk minder aandacht krijgt waardoor deze als een soort ‘sluipmoordenaar’ door kan gaan om te roven, stelen en vernietigen. 

 De individualisering in de maatschappij in combinatie met gebrokenheid in relaties zorgen er o.a. voor dat er steeds meer mensen vast komen te zitten in een beleving van eenzaamheid en isolement. Tel daarbij op dat we op school veel leren maar weinig tot niks meekrijgen over hoe om te gaan met emoties en geestelijk ‘volwassen’ worden.

 Dit zorgt er mede voor dat steeds meer mensen hun toevlucht zoeken in vermijdings -en verslavingsgedrag waarin zaken als gamen, porno, internet, social media, overmatig eten veel voorkomen topics zijn.

Omdat hierover eigenlijk nog vrij weinig bekend is zetten wij ons er graag voor in om rondom dit actuele onderwerp informatie te verschaffen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Hoe ontstaat een verslaving
  • Wat is verslaving eigenlijk?
  • Hoe kan je hiermee omgaan als je er zelf mee te maken krijgt of als iemand in je directe omgeving hiermee worstelt?
  • Wat zijn de achterliggende oorzaken?
  • Hoe kan ons geloof een rol spelen in een herstelproces?
  • Hoe kunnen we na het overwinnen van een verslaving de overgang maken van ‘overleven’ naar ‘leven’?
  • Etc.

Lezingen

Wij komen graag langs om een lezing/voorlichting te geven. We doen dit omtrent onderwerpen als identiteit, gevangen zitten in verslaving/vermijding, verbinding en veiligheid.

Je kunt ons ook uitnodigen om een reeks lezingen te houden over deze verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden. Als we deze onderwerpen aan elkaar verbinden, zal nog beter duidelijk worden hoe specifieke situaties kunnen ontstaan en hoe daar zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan.

Dit kan plaatsvinden in kerkelijke gemeenschappen maar ook op scholen/in bedrijven of andere organisaties…

 

Workshops

We zien vaak terug dat praktisch aan de slag gaan met onderwerpen helpt bij het onthouden en toepassen van de leerstof. Daarom geven wij ook workshops over identiteit, gevangen zitten in verslaving/vermijding, verbinding en veiligheid.

Deze workshops zijn interactief en geven de deelnemers de kans om vanuit een praktische hoek naar de problematiek te kijken waar ze mee te maken hebben. Dit biedt een geheel nieuw perspectief wat kan helpen om nieuwe stappen te zetten in hun eigen (groei)proces.