Verslavingen

Gedragspatronen (de dingen die we gewend zijn om te doen) kunnen behoorlijk hardnekkig zijn en komen voort uit wat we over onszelf, de wereld om ons heen en God zijn gaan geloven.

Vaak zijn we het ons (bijna) niet bewust waarom we doen wat we doen. Ook al zijn we snel geneigd om te denken dat ‘iedereen wel eens een foutje maakt’, toch zegt de manier waarop we ons gedragen en communiceren veel over ons.

De manier waarop we denken/geloven is bepalend voor wat we voelen. Wat we voelen vervolgens voor hoe we reageren en wat we doen leidt weer tot bevestiging en versterking van wat we denken en geloven.

Het kan erg verwarrend voelen om juist dingen te doen die je eigenlijk helemaal niet wilt doen of iets te doen waarvan je weet dat dit niet goed voor jezelf en/of de mensen om je heen is, maar dat je het toch niet kunt laten.

Hierdoor kan veel twijfel en onzekerheid ontstaan. Omdat we vaak niet (goed) hebben geleerd hoe om te gaan met deze complexe gevoelswereld en geestelijke strijd zijn we onszelf gaan beschermen op een manier die ooit geholpen heeft maar op latere leeftijd juist in de weg kan gaan staan om ‘tot bloei’ te komen.

Omdat dit vaak niet zo eenvoudig blijkt te zijn wanneer we dit verlangen krijgen, zoeken we allerlei manieren om deze ‘last’ te kunnen dragen. De een doet het door porno te kijken, de ander door te roken of alcohol te drinken, maar er zijn ook minder opvallende gewoontes die net zo hardnekkig en negatieve gevolgen kunnen krijgen zoals teveel of ongezond eten/ vast komen te zitten in de focus op een telefoon of spelletjes.

Wat de hardnekkige gewoonte(n) ook zijn waar we in vast kunnen komen te zitten, toch denken we niet snel dat we verslaafd zijn. Natuurlijk is dit niet bij iedereen het geval maar probeer het maar eens een langere tijd ‘niet te doen’ en kijk wat er met je gebeurt.

Wij kunnen je helpen om te leren gaan met het aanleren van nieuwe ‘positieve gewoonten’ en in proces samen ‘aan te gaan’ wat er achter deze aangeleerde gewoonten voor ervaringen/beleving ligt. Daardoor kan hier genezing in komen en kan je gaan staan in je ‘ware identiteit’ in Christus en tot je ‘volle potentie’ komen zoals je Vader je bedoeld heeft!

Je hebt niet meer dan genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

2 Korintiërs 12:9b