Het Team

Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en vinden dit een meerwaarde.
Wij geloven dat God jou een leven in volheid en overvloed wil geven.
Dat Hij talenten in jou heeft geplant alsook een plan met en voor jouw leven heeft.
Voel je dus welkom en leer jezelf kennen voor wie je werkelijk bedoeld bent te zijn…

Ef. 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Over mij

Mijn naam is Frank Reijns, ik ben 41 jaar oud en geboren in Terneuzen/Nederland.

Toen ik zo’n tien jaar geleden tot ‘levend geloof’ ben gekomen en mezelf heb laten dopen ben ik gaan leren om ‘met Jezus te wandelen’; Zijn stem te verstaan en te doen wat Hij van mij vroeg. Daarbij ben ik als mens persoonlijke groei gaan ervaren en ben ik ook voor meerdere Christelijke organisaties gaan werken zoals “het Leger des Heils” en “de Hoop”. Hier heb ik veel mogen leren over hoe mensen te ondersteunen in het omgaan met allerlei persoonlijke uitdagingen op weg terug naar een zelfstandig leven in de maatschappij.